top of page
Om Fysioterapikongressen​

Fysioterapikongressen er en arena for faglig oppdatering og inspirasjon for fysioterapeuter innen hele bredden av fag- og arbeidsområder for fysioterapeuter.

I 2025 er hovedtemaet “Slik beveger vi samfunnet”.

Norsk Fysioterapeutforbund arrangerer kongressen med støtte fra Fysiofondet.

Vi ønsker alle fysioterapeuter, turnusfysioterapeuter og fysioterapistudenter velkommen!
Fysioterapikongressen Kari Bøe

Praktisk informasjon

bottom of page