top of page

Program

Overordnet tema for Fysioterapikongressen 2025 er "Slik beveger vi samfunnet".

 

Kongressen vil inneholde et bredt spekter av tema fra forskning og systematisk fagutvikling. Du kan delta på forelesninger, paneldebatter, workshops og posterpresentasjoner gjennom hele kongressen.

Programmet er under utarbeidelse. 

Fysioterapikongressen workshop ball_edit
bottom of page