top of page
Fysioterapikongressen abstraktområde 1_edited.jpg

Abstrakt

Presenter din forskning eller ditt fagutviklingsarbeid på  Fysioterapikongressen

Fysioterapikongressen er en arena for synliggjøring av systematisk fagutvikling som foregår innen fysioterapi i Norge. 

 

Fagutvikling er et samlebegrep som viser til endringer som skjer i praksis og knyttes blant annet til forskning, forbedring av rutiner, prosedyrer, undervisningsopplegg, implementering av ny kunnskap og kvalitetsarbeid. 

 

Vi oppfordrer alle som jobber med slike prosjekter til å sende inn abstrakt til Fysioterapikongressen 2025. Det kan sendes abstrakt fra ferdigstilte eller pågående prosjekter. For pågående prosjekter må noen resultater presenteres i abstraktet. 

Det er oppnevnt en vitenskapelig komité som vurderer hvilke abstrakt som får tilbud om å bli presentert på kongressen, enten som poster eller som muntlig presentasjon. Ved innlevering krysser du av for foretrukken presentasjonsform.  

 

Vitenskapelig komité nominerer også abstrakt for Fysiofondets priser. Nominerte vil bli invitert til å presentere i egne sesjoner. 

 

Tilbakemelding om abstrakt gis i desember 2024.   

 

Aksepterte abstrakt gjøres tilgjengelig for både kongressdeltakere og andre på denne nettsiden.  

Siste frist for innlevering er 1. oktober 2024 kl. 1200.

Fysiofondets priser
Det deles ut tre priser til fysioterapeuter som med god formidlingsevne presenterer samfunnsnyttige prosjekter av høy kvalitet.

Fysiofondets jubileumspris 2025

Fysiofondet runder 50 år og deler ut jubileumspris 2025 til en fysioterapeut eller et fagmiljø som synliggjør at fysioterapeuter beveger samfunnet.
Prisen er på kr 50 000.

Forskerspirepris 2025

Fysiofondets forskerspirepris 2025 deles ut til en fysioterapeut som er doktorgradsstipendiat eller nylig har disputert. 
Prisen er på kr 10 000.

Posterprisen

Fysiofondets posterpris 2025 deles ut til den posteren som best fanger deltakernes interesse på kongressen. Kåres blant de tre posterne som får flest stemmer fra deltagerne under kongressen.
Prisen er på kr 10 000.

Kåring av vinnere

 Kongressens vitenskapelige komite innstiller tre kandidater til Fysiofondets pris og tre kandidater til Forskerspireprisen. Fondsstyret kårer vinnere etter at abstraktene er presentert på kongressen.
 

Fysiofondets posterpris er en publikumspris, og kongressdeltakerne stemmer på beste poster underveis i kongressen. Fondsstyret kårer vinneren blant de tre som har fått flest stemmer.
 

Fondsstyrets leder overrekker prisene på kongressen.

bottom of page